31.Ağustos.2021

Sayılarla Türkiye tekstil sektörünün Dünya’daki yeri

 Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) verilerine göre, Dünya tekstil ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla nazaran %6,68 artış ile toplamda 274,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya tekstil ihracatında sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, İtalya ve Almanya ilk beş ülkeyi oluşturmaktadır. Çin tek başına dünya pazarının %32,96’sına sahiptir. Çin’den sonra ikinci sırada bulunan ABD’nin pazar payı ise toplamda %6,81’dir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine baktığımızda Türkiye’nin dünya toplam tekstil ihracatında geçen yıla nazaran %5,18’lik bir artışla gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracat ve %3,00’lık pazar payı ile 7. sırada olduğu görünmektedir. (Tayvan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamakta olup Çin’e bağlıdır.) Tablo incelendiğinde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkeler yoğun bir şekilde tekstil üretimi ve ticareti yapıldığı görülecektir. Ayrıca başta Çin olmak üzere Hindistan, Vietnam ve Pakistan gibi ülkeler ucuz iş gücü sayesinde dünya tekstil sektörünün önemli oyuncuları durumundayken, ABD, İtalya ve Almanya gibi ülkeler ürettikleri tekstil ürünlerinin kalite oranı ve markalaşmaları sayesinde dünya tekstil sektörünün en mühim oyuncuları arasında yer almaktadır. 
 

 Dünya tekstil ithalatı ise, 2018 yılında 2017 yılına göre %8,19 artarak toplamda 250,5 milyar dolar gerçekleşmiştir. Dünya tekstil ithalatında sırasıyla Çin, Vietnam, ABD, Bangladeş ve Almanya oluşturmaktadır. Çin ihracatta olduğu gibi dünya tekstil ithalatında da %10,372lik pay ile ilk sırada yer almaktadır. Çin’i takiben %7,89 pay ile Vietnam ve %5,24 pay ile ABD gelmektedir. Verilere baktığımız zaman Türkiye’nin dünya tekstil ithalatında geçen yıla nazaran %- 9,89 azalış ile 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye dünya tekstil ithalatında %3,42’lik pay ile 8. sırada yer almaktadır. İhracat ve ithalat tabloları incelendiğinde Çin, ABD, Vietnam, Almanya, İtalya ve Türkiye gibi dünya tekstil sektörünün önemli oyuncularının her iki tabloda da bulunduğu görünmektedir. Bunun sebebi olarak tekstil ithalatı yapan ülkelerin ithal ettikleri tekstil ürün ve ham maddelerini işleyip dönüştürerek ihracat yaptıklarını söyleyebiliriz.

 

 Türkiye’nin 2018 yılı tekstil ihracatında ilk beş ülke sırasıyla İtalya, Bulgaristan, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD olmuştur. İtalya’ya ihracat %0,35’lik artış ile 775,2 milyon dolar, Bulgaristan’a ihracat %-17,80’lik azalış ile 495,8 milyon dolar ve Almanya’ya ihracat %-1,03’lük azalış ile 413,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin tekstil ihracatında ilk 20 ülkeye toplam 5 milyon 709,3 milyon dolar tekstil ihracatı gerçekleştirmiş olup söz konusu ülkeler Türkiye’nin toplam tekstil ihracatından %69,16 pay almıştır. İlk 20 ülkenin 16 tanesinde ihracat artışı izlenirken 4 tanesinde azalış meydana gelmiştir. Türkiye’nin toplam tekstil ihracatı ise geçen yıla nazaran %5,18 artarak 8 milyar 254,8 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.

 

 Türkiye’nin 2018 yılında tekstil ithalatında ilk beş ülke sırasıyla Çin, ABD, Hindistan; Endonezya ve İtalya olmuştur. Çin’den ithalat %-9,64 azalış ile 1 milyar 583,8 milyon dolar, ABD’den ithalat %-3,83 azalış ile 799,1 milyon dolar ve Hindistan’dan yapılan ithalat ise %- 22,64 azalış ile 676,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye tekstil ithalatında ilk 20 ülkenin payı geçen seneye göre %-10,14 azalarak 7 milyar 2019,1 milyon dolar ile %84,25’tir. İlk 20 ülkenin 15 tanesinde ithalat azalışı gerçekleşirken 5 tanesinde artış gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2018 yılında toplam tekstil ithalatı ise geçen seneye göre %-9,89 azalarak 8 milyar 568,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Diğer Haberler

 Dünya Hazırgiyim ve Tekstil Ticaretinde Yeni Trendler

31.Ağustos.2021

 Covıd-19 pandemisinin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilirlik üzerine etkisi

31.Ağustos.2021

 Türkiye'nin Tasarım Atağı

31.Ağustos.2021

 Covid sonrası sektörle ilgili haberler ve beklentiler

01.Eylül.2021