31.Ağustos.2021

Dünya Hazırgiyim ve Tekstil Ticaretinde Yeni Trendler

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan istatistik yıllığının 2020 yılı güncel versiyonuna göre dünya hazırgiyim ve tekstil ticaretiyle ilgili 5 önemli trendin ön plana çıktığı belirtilmektedir:

1- Dünya hazırgiyim ve tekstil ticaretinin hacmi 2019 yılında azalmış bulunmaktadır. Bu düşüşün nedenleri azalan küresel talep ve ülkeler / bloklar arası ticaret savaşları ve ihtilaflarıdır.

Dünya tekstil ihracatı 2019 yılında % 2,4 düşüşle 305 milyar dolara gerilerken, dünya hazırgiyim ihracatı ise aynı dönemde % 0,4 düşüşle 492 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır.

Dünya toplam mal ticareti de 2019 yılında değer bazında % 3, miktar bazında ise % 0,1 oranında gerileyerek 2017 ve 2018 yılındaki artışın aksine azalmış oldu.

Diğer yandan, 2020 yılında ise büyük oranda pandeminin etkisiyle dünya toplam mal ticaretinin çok daha sert oranda düşmesi öngörülmektedir.

2- Dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 yılında % 0,4 düşüşle 492 milyar dolar olarak kaydedilirken, Çin 151,6 milyar dolar ihracat ve % 31 pay ile küresel ticarette liderliğini sürdürmektedir. Buna karşın Çin’in hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 yılında % 4 oranında azalmış bulunmaktadır. Bunun nedeni ABD’li ve Avrupalı alıcıların siparişlerini Çin’den diğer Asyalı tedarikçilere kaydırmaya başlamalarından kaynaklanmaktadır.

2019 yılında dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında Çin’i 135,6 milyar dolar ihracat ve % 27,6 pazar payı ile AB takip etmektedir. AB’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 2019 yılında değişiklik olmamıştır.

Dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında AB’ni Bangladeş, Vietnam, Hindistan ve Türkiye takip etmektedir. Bu sıralamaya göre Türkiye dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 6. sıradadır.

3- Dünya tekstil ihracatı 2019 yılında % 2,4 düşerken, Çin en büyük ihracatçı konumunu korumaktadır. 119,6 milyar dolar ihracat ve % 39,2 pazar payı ile Çin’in ardından 66,3 milyar dolar ihracat ve % 21,7 pazar payı ile AB gelmektedir. AB’ni 17,2 milyar dolar ihracat ve % 5,6 pazar payı ile Hindistan takip etmektedir.

Dünya tekstil ihracatçıları içinde Hindistan’ı ABD takip ederken, 5. sırada ise Türkiye gelmektedir. Türkiye’yi Güney Kore ve son yıllarda üretim ve ihracatı artan Vietnam takip etmektedir.

4- Dünya hazırgiyim ithalatı pazarı giderek daha karmaşık ve bölünmüş hale gelmekte ve büyüyen ekonomilerin yükselen orta sınıfları sayesinde tüketim yapıları da değişmektedir.

Dünya hazırgiyim ithalatı içinde AB 179,5 milyar dolar ithalat ve % 34 pazar payı ile liderliğini sürdürmekte, ABD ise 96 milyar dolar ithalat ve % 18 pazar payı ile arkadan gelmektedir.

ABD’nin ardından 29,8 milyar dolar ithalat ve % 5,7 pazar payı ile Japonya gelirken, Japonya’yı İngiltere, Hong Kong, Kanada ve Güney Kore takip etmektedir. Güney Kore’nin ardından gelen sekizinci sıradaki Çin’in hazırgiyim ithalatı 2019 yılında hızlı biçimde değer bazında % 8,1 oranında artmıştır.

5- Dünya hazırgiyim ticaretindeki hareketlere bağlı olarak dünya tekstil ithalatı giderek daha fazla hazırgiyim ihracatçısı ülkeler tarafından yapılmaktadır.

Dünya tekstil ithalatının en büyük pazarı 67 milyar dolar değer ve % 21 pazar payı ile AB’dir. AB’ni 31,4 milyar dolar değer ve % 10 pazar payı ile ABD takip etmektedir.

ABD’yi Vietnam, Çin, Bangladeş ve Japonya takip etmektedir.

Bu dönemde dünyanın ilk 10 tekstil ithalatçıları içinde yalnızca 3. sırada bulunan Vietnam’ın ithalatı değer bazında 2019 yılında artmış, diğerlerinin ise düşmüştür. 2019 yılında Vietnam daha alt sıralardan üçüncülüğe yükselmiştir.

Diğer Haberler

 Covıd-19 pandemisinin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilirlik üzerine etkisi

31.Ağustos.2021

 Türkiye'nin Tasarım Atağı

31.Ağustos.2021

 Sayılarla Türkiye tekstil sektörünün Dünya’daki yeri

31.Ağustos.2021

 Covid sonrası sektörle ilgili haberler ve beklentiler

01.Eylül.2021